Skip to main content

Certificacions

La nostra empresa, ha obtingut el certificat CE en EXC4 – Classe d’Execució 4 (màxima certificació europea) tant en fabricació com en Dimensionament Estructural atorgat per l’entitat certificadora OCA en la construcció d’estructures metàl.liques, acreditant així un seguiment acurat dels processos de qualitat i la bona execussió dels treballs executats a taller. També compte amb numeroses homologacions en soldadura totes elles certificades i homologades per diferents entitats col.laboradores.

Estructures JS per a l’execussió dels seus projectes compta també amb personal tècnic especialista de suport a taller, assessorant i donant suport als nostres operaris per aconseguir la màxima qualitat possible. Aquests són un coordinador de soldadura i un inspector de pintura que ens permet l’execussió dels plans de soldadura, supervisió i execussió de millores sobre el projecte a executar. Com a millora també permet fer una formació més detallada als soldadors i asegurar una correcte execussió de les soldadures a executar.