Skip to main content

Taller

Estructures, muntatges i soldadures JS està dotada d’una amplia gama de maquinària mòbil i d’altres instal·lacions fixes ubicades en dues naus on la superficie total és de 5500 m2 , espai i recursos

adequats per a poder realitzar la nostra feina amb les màximes garanties i professionalitat.

Les instal.lacions queden dividides en 2 ubicacions, una per a enmagatzematge granallat i pintat de perfils, i l’altre com a manipulació, transformació i acabat de l’estructura metàl.lica.

Estructures JS compta amb un edifici ànex a la nau principal d’eleboració on hi ha el departament administratiu i el departament Tècnic amb una superfície de 250m2 on es desenvolupen tots els projectes sol licitats.

Disposem d’una maquinària actual i moderna, en perfecte estat de conservació i un exhaustiu manteniment que, juntament amb l’experiència dels nostres operaris, ens permet garantir qualitat i rapidesa en tots els nostres treballs. Oferim el millor servei i qualitat, màximes prestacions i gran serietat.